Прогестерон – аялдын жыныстык стеррондик гормону, энелик бездин сары денечеси, плацента (баланын тону), ошондой эле бөйрөк үстүндөгү бездин кыртышы жана уруктук бези (бир аз санда) иштеп чыгарат. Эстрогенди толуктап, сүт бездерин өөрчүтүп, жатынды уруктануу процессине даярдайт, майга окшогон зат холестеринден синтезделип алынат.

Прогестерон.

Колдонулган адабияттар Түзөтүү