РАТИФИКАЦИЯ (латын ratus – бекилген, facio – жасайм) – мамлекеттин дайындалган өкүлдөрү тарабынан түзүлгөн эл аралык келишимди мамлекеттик жогорку бийликтин бекитиши. Ошондо гана түзүлгөн келишим укуктук толук күчүнө кирет.

АдабиятОңдоо

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.