ССРСдин жоюлган жана аталышы өзгөртүлгөн региондорунун тизмеси

ССРС жоюлган жана аталышы өзгөртүлгөн реиондордун тизмеси.

Советтик республикаларОңдоо

Азербайжан ССРОңдоо

Белорусь ССРОңдоо

Грузия ССРОңдоо

Казак ССРОңдоо

Кыргыз ССРОңдоо

Латвия ССРОңдоо

Литва ССРОңдоо

Молдова ССРОңдоо

ОССФРОңдоо

Тажик ССРОңдоо

Түркмөн ССРОңдоо

Өзбек ССРОңдоо

Украина ССРОңдоо

Эстон ССРОңдоо

КошумчаОңдоо