Табат – Хакас Республикасынын аймагындагы өрөөн. Хакас-Минуса ойдуңунун түштүгүнөн орун алган. Табаттан енисейлик кыргыздарга таандык көптөгөн тарыхый-археологиялык эстеликтер табылган. Бул аймактын топонимиясы да эзелки кыргыз тарыхынан кабар берет.

Колдонулган адабиятОңдоо

  • Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамалекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.