Таркылдак сымалдуулар

Таркылдак сымалдуулар (лат. Turdidae) — чымчыктардын бир тукуму, буларга таркылдактар (лат. Turdus), накта таркылдактар уруусу кирет, мунун кыйла түрлөрү бар: ак каш таркылдак, ак тамак таркылдак, ала таркылдак (Monticola saxatilis), көк соору (M. solitarius), кидик таркылдак (Turdus minimus), сайрагыч таркылдак (T. philomelos), суу таркылдагы, кара тамак таркылдак, кара таркылдак (T. merula).

Turdus migratorius.

Колдонулган адабияттарОңдоо