Түркологиятүрк жана түрк тилдүү элдердин өткөндөгү, учурдагы жана келечектеги тилдерин, адабиятын, тарыхын, фольклор, динин, этнографиясын, руханий жана материалдык маданиятын ж. б. изилдөөчү илимий гуманитардык дисциплиналарынын жыйындысы (комплекси).

Тарыхы түзөтүү

Изилдөө багыттары түзөтүү

  • Лексикография - сөздүк түзүү
  • Полиография

Колдонулган адабият түзөтүү