Түркологиятүрк жана түрк тилдүү элдердин өткөндөгү, учурдагы жана келечектеги тилдерин, адабиятын, тарыхын, фольклор, динин, этнографиясын, руханий жана материалдык маданиятын ж. б. изилдөөчү илимий гуманитардык дисциплиналарынын жыйындысы (комплекси).

ТарыхыОңдоо

Изилдөө багыттарыОңдоо

  • Лексикография - сөздүк түзүү
  • Полиография

Колдонулган адабиятОңдоо