Төртай - кырк чоронун бири. Кээде Дөрбөн уруусунан, кээде Дөрбөндүн уулу делет. Чоролордун катарында дайыма аты эскерилген баатыр. Манас Каныкейге күйөөлөп баргандагы ат чаап, жар тандоодо аты Салткүрөң 21-чи келип, тагдырына буюрган Сонобүбүгө үйлөнөт.

АдабиятОңдоо

  • Манас Энциклопедия. Бишкек, 2005