Университет (лат. universitas – жыйындысы) – жогорку окуу жайы, анда: жогорку жана кесиптик билим берүү боюнча кеңири багыттагы (адистиктердеги) программалар ишке ашырылат; жогорку адистиктеги илимий, илимий педагогикалык кызматкерлерди даярдоону, кайра даярдоону жана/же кесиптик даярдыгын арттырууну ишке ашырат; илимдин кеңири багыттары боюнча түпкүлүктүү жана колдонмо илимий изилдөө иштерин аткарат; өз ишмердик тармагындагы жетектөөчү илимий жана усулдук борбор болуп саналат.

Университет.

Кыргызстандагы университеттерОңдоо

...

Колдонулган адабияттарОңдоо