Чопо, гүл бото - чополуу минералдардан турган чөкмө тоотек.

Чопо.

Сууга эзилип, камыр сымал жумшарат да, кургаганда калыбын сактайт; тапталганда ныкталат. Минералдык составы боюнча каолиндүү, монтоморилониттүү, бентониттүү, гидрослюдалуу сыяктуу ж. б. түрлөргө ажырайт.

Фарфор, фаянс, карапа буюмдарын жана кирпич жасоого колдонулат. Кыргызстанда юра, палеоген жана антропоген мезгилдеринде пайда болгон катмарлардын арасында жатат.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Кыргызстандын географиясы. Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004, s. 71-72. ISBN 9967-14-006-2