Шыгай "Манас" эпосунун каарманы. Манастын аталаш туугандарынан. "Семетей" эпосундагы ички душмандардын бири Чынкожонун атасы. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча Көкөтөйдүн ашына: "Улуу-Чатка жайлаган Урматтап күлүк байлаган Карыя Шыгай бу келди" (Сагымбай Орозбаков, 3. 54), — деп эскерилет.

Колдонулган адабияттар Түзөтүү

  • "Манас" энциклопедиясы/Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек: Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы, - 1995. 1-т. - 440 б. ISBN -5-89750-013-4