Этология - жаныбарлардын жүрүм-турумун изилдөөчү илим. Популяциянын ичиндеги особдордун бири-бири менен болгон байланышы жана мейкиндиктеги жүрүм-турумдарынын жыйындысы популяциянын Э-лык структурасын түзөт. Жаныбар популяцияларынын ичиндеги особдордун бири-бири менен болгон биоталык мамилелери, алардын жашоо мүнөзүнө жараша ар түрдүү мүнөзгө ээ. Мисалы, жеке жашоо мүнөзү, «үй-бүлө» болуп жашоо мүнөзү, колониялык жашоо, топтор, үйүрлөр ж. б.

Этология.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • Биология: Энциклопедиялык окуу куралы / Башкы ред. Ү. Асанов; Ред. кеңеш А. Токтосунов (төрага) ж. б. — Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - 2004. 504 б. ISBN 9967-14-022-4

Калып:Bio-stub