Автаркия (гр. autarkeia – өзүн канааттандыруу) – өзүнчө алынган бир өлкөнүн алкагында, башка өлкөлөрдөн көз карандысыз, обочолонгон экономиканы түзүү саясаты. Тарыхта А. көбүн эсе феодалдык мамлекеттерге мүнөздүү келет. А. – согуш учурунда, экономикалык блокада шартында өлкөнүн өзүн-өзү камсыз кылуусу катары, согушкан тараптардын официалдуу доктринасы катары да мааниге ээ.

Байланыштуу барактар түзөтүү

Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • Саясат Таануу: энциклопедиялык окуу куралы, Башкы ред. Ү.Асанов, Жооптуу ред. А.Акунов, Бишкек 2004. ISBN 9967-14-011-9