Аламүдүн капчыгайы

Аламүдүн капчыгайыКыргыз Ала-Тоосунун ортоңку бөлүгүнүн түндүк капталында Узуну 50 км, бийиктиги. 1000 4000 м. А. к. кууш, өтө терең (800–1000 м). Капчыгайдын башжагы үчайрыкка бөлүнөт, алар кошулуп, антропоген мезгилдеги муздук кеңейткен жайыгыраак (1,5 кмге чейин) төргө өтөт. А. к. улам төмөндөгөн сайын куушурулуп, туурасы 2550 миден ашпайт. Капталда рыжантык, кээде тик (30 60°). Чуң курчак өрөөнүндө алкымга айланат. Капчыгайдан Аламүдүн суусу агат.

Аламүдүн капчыгайы (2015).

Башжагын ашалбаалуу альп жасубальп, төмөн күбөлүгүнө бадалдуу шалбааландшафты мүнөздүү . Капчыгайда суу булактары чыгат. Ал жерге эс алуучу жана дарылануучу жай курулган. Чүй өрөөнүнө чыга беришинде Аламүдүн суу сактагычы курулган. А. к. негизинен жайыт жана туристти кaжай катары пайдаланылат.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Интернеттеги айрым шилтемелерОңдоо