Аманат

  1. Зарыл учурда (алыс сапарга, соодага, жоокерчиликке, абакка, мал оторлотууга, жана башка жака кеткендер) байлыгын, буюмун, куралын, малын, үй-жайын, а түгүл үй-бүлөсүн ишенчиликтүү бирөөгө убактысынча таштап кетүү.

Аманат калтырылган кишинин зоболосу гана көтөрүлгөн. Кокустук болсо ага калтырылган буюмдар толугу менен өткөн. Кокустук болбосо аманат достошуунун, сөөктөшүүнүн башаты болгон.

  1. Кыргыздардын өкүлү же элчиси катары башка элдердин арасында убактылуу жашаган киши. Аманат 19-к-дын аягында жоюлган.

Маалымат булактары Түзөтүү

Кыргыз тарыхы боюнча кыскача энциклопедия. Бишкек. 2003(жеткиликсиз шилтеме)