Асан уругу - жетиген уруусунун курамындагы урук, топ[1]. Антропо-этноним.

Энчилүү аттын параллелдери баргы, басыз, жедигер, бугу урууларында бар.

Эскертүүлөр

түзөтүү
  1. Абрамзон, 107.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү