"Климат" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
 
Кыргыз тилине «климат» сөзү орус тилинен өзгөрбөй келген. Ал сөз орус тилине француз тилиндеги «climat» сөзүнөн келген.
 
== Климаттын мейкиндик мүнөздөмөсү ==
{{Section-stub}}
 
=== Макроклимат ===
 
=== Мезоклимат ===
 
=== Микроклимат ===
 
== Климатты изилдөө ==
{{Section-stub}}
 
== Климат жаратуучу факторлор ==