Difference between revisions of "Материализм"

Created page with "материализм (лат. materialis – заттык, заты) – материянын обьективдүүлүгүн, алгачкылыгын, түгөнгүст..."
(Created page with "материализм (лат. materialis – заттык, заты) – материянын обьективдүүлүгүн, алгачкылыгын, түгөнгүст...")
(Айырма жок)
119

edits