Берилиштер — компьютерде иштетүүгө мүмкүн болгудай калыпта көрсөтүлгөн анык маалымат (текст, сан, үн жазылыштары жана сүрөттөлүштөр түрүндө). Тез анализделүүчү берилиштер көп өлчөмдүү куб же жалпак атайын схем (жылдызча) түрүндө көрсөтүлөт.

Дагы караңызОңдоо

БулактарОңдоо