Берилиштер базасын башкаруу системи

Берилиштер базасын башкаруу системи (бббс) (англ. Database Management System-Система управления базой данных (СУБД)) деп берилиштер жана файлдарды түзүүгө, сактоого мүмкүндүк берген жана байланыштар жөнүндө билдирип турган програмдык жабдык аталат. Бир типтеги файлдарды берилиштер базасы катары кароого болот, себеби алар берилиштердин жыйындысы, бирок бир типтеги файлдарда байланышуу уюштурулган эмес. Байланыштар берилиштер базасында так аныкталышы керек. БББСлер берилиштердин түзүлүшүн орнотуп, алардын калыптоо, оңдоо жана башка ушул сыяктуу иштерди аткарууга мүмкүндүк берет.

Бош жадыбалдар


Кошумча маалымат

түзөтүү


Колдонулган адабияттар

түзөтүү