Кошабыш Абыш-кырк чоронун бири. Манас Анжиянды басып алган кытай каны Алоокени багындырганда анын өз уулу Бооке менен агасы Коңгуроолунун уулу Абышты ак үйлүү катары тартууга алат. Абыштын "Э дегенде эл эсебин алган" укмуштуу өнөрү болот. Манас Каныкейге күйөөлөп баргандагы ат чаап жар тандоодо тулпары отуз жетинчи келип, суксур моюн Сулайкага үйлөнөт.

АдабиятОңдоо

  • Манас энциклопедия. Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы. “Мурас” илимий-пропагандалык ишкер долбоору Бишкек, 1995.