Суроо-жооп айтышы - ырчылардын бири-бирине татаал суроолорду берип айтышканы. Мында жооп бере албай калган ырчы жеңилген.

ШилтемелерОңдоо

  • П. Ирисов Ырчылар чыгармачылыгы Б.2004