Тармал чөп (лат. Thalictrum L. 1753) – байчечекейлер тукумундагы көп жылдык өсүмдүк уруусу. Жалбырагы канаттай, бир нече ирет тилкелүү, кезектешип жайгашкан. Гүлү майда, 4 мүчөлүү, жөнөкөй гүл коргондуу, аталык жипчелери узун. Топ гүлү чачыдай, чатырчадай, шыпыргыдай. Европада, Азияда, Африкада 120дан ашык түрү таралган. Кыргызстанда 6 түрү шалбаа, бадал, токой арасында, тоонун таштак бетинде өсөт. Айрым түрүнүн (сасык Т. ч.) маңызы медицинада кан басымын төмөндөтүү үчүн кеңири колдонулат.

Thalictrum flavum.

Колдонулган адабияттарОңдоо