Үмөт - кырк чоронун бири. Үйшүн уруусунан. Манас менен бирге согуштарга, ошондой эле кеп-кеңештерге катышат. Манас Каныкейге күйөөлөп барганда кошо жүрөт,Көкөтөйдү коюуга жана ашында жамбы атууга катышат.

АдабиятОңдоо

  • Манас Энциклопедия. Бишкек, 2005