Аламдүн чокусу - Кыргыз Ала-Тоосундагы эң бийик чоку. Бийктиги 4875 м. Ала-Арча менен Аламүдүн капчыгайларынын баш жагын болүп турган, Кыргыз Ала-Тоосунун түндүктөн-батышты көздөй кеткен тармагынан орун алган. Тик капталдуу, үстү тайпак келип, дайыма кар, мөңгү каптап жатат.

Аламдүн чокусу.

Колдонулган адабият түзөтүү

  • Кыргыз географиясы.-2003
  • Осмонов Б. Экологиянын негиздери.-Б.,2007
  • Кыргызстандын физикалык географиясы.-Б.,1998