Пьер Бейл (фран. Pierre Bayle) (18 ноябрь 1647 жылы Карлат, Фуа графчлыгы, Лангедок, 28 декабрь 1706 Роттердам) – француз философу, публицисти, агартуу доорунун өкүлү.

Бейль, Пьер
Толук аты-жөнү Пьер Бейль
Англис тилинде Pierre Bayle
Төрөлгөн 18.11.1647
Карлат, Фуа гафчылыгы, Лангедок
Көз жумган 28.12.1706
Роттердам
Аймак Скептицизм

Бейлдин көз карашына Монтенейдин скептицизми, Декарттын философиясы, 17-кылымдагы илимдердин ачылыштары чоң таасирин тийгизген. Бейлдин негизги чыгармасы «Тарыхый жана сын сөздүгү». Өзүнүн ишмердигинде Бейль диний чыдамдуулуктан жана диний индеферентизмден диний скептицизмге өткөн. Ошондуктан ал диний догматтарды рационалдуу негиздөө мүмкүн эмес, ал эми адеп-ахлак динден көз-каранды эмес деп эсептеген.

Бейлдин таасири француз агартуучуларына, Мисалы: Вольтер жана кийинчерээк Фейербахка тийген.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү