Берилиштер иерархы

Берилиштер иерархы (Hierarchy of data -Иерархия данных). Берилиштерди уюштурууда ар бир жогорку деңгел бир же бир нече төмөнкү деңгелдеги элементтерди камтыйт. Берилиштердин иерархы бит, байт, талаа, жазылыш, файл жана берилиштер базасы түрүндө уюшулат.

Кошумча маалыматОңдоо


Колдонулган адабияттарОңдоо