Берилиштер прожектору

Берилиштер прожектору (чагылдыруучусу) (Data projector-Проектор данных). Бир катар түзүлүштөр компьютер экранында көрсөтүлүп турган сүрөттөлүштөрдү адамдарга чоңойтуп көрсөтүү үчүн колдонулат. Автономдуу суюк кристаллдагы индикаторлорго негизделген прожектордун өзүнүн жарык булагы болот жана жогорку сапатты камсыз кылбайт. Суюк кристаллдагы индикаторлорго негизделген прожектор панелдерди көтөрүүгө жеңил жана киноэкрандан ар түрдүү аралыкта жайгаштырса болот. Кымбат баалуу чоң блоктор телевизордукундай техноложини колдонот жана өзүнчө кызыл, жашыл, көк жарык нурларын экранга топтойт. Бул блоктор чоң аудиторияларга арналып иштелип чыккан[1].

Экрандын долбоорлоого карата божомол үчүн арналган прибор (атайын аталышы жок болсо), проектор деп аталат. Системанын оптикалык огу боюнча бир чекитке басым нурларды жетектеп жарык берүүчү курал, ошондой эле проектор деп аталат. Бул пайдаланылышы мүмкүн бир бөлүгү катары Аппаратынын, арналган түзүү үчүн сүрөттүн карата экран. Мындай учурда жарык кылуучу прибор экрандын объективинде көрсөтүлгөн сүрөттөгү же диапозитивдеги жарык агымды концентрациялоо үчүн колдонулат. Технологиялык проекторлор нурлуу жылытуу үчүн пайдаланылат.[2]

Кошумча маалыматОңдоо


Колдонулган адабияттарОңдоо

  1. Үй театрынын проекторлорунун рейтинги жана мүнөздөмөсү
  2. Долбоорлоо экраны үчүн негизги талаптар