Берилиштерди тейлөө (Data Maintenance-Обслуживания данных). Берилиштер агымын сактоо үчүн колдонулган процедурлар. Берилиштерди тейлөө көп учурда өзгөртүү (модификациялоо) деп аталып жаңы берилиштерди кошуу, берилиштерди өзгөртүү жана эскиргендерин алып салуу процедурларын камтыйт.

Кошумча маалымат

түзөтүү


Колдонулган адабияттар

түзөтүү