Берилиштер сөздүгү ― берилиштер базасын башкаруу програмдарында колдонулган түшүнүк. Берилиштер сөздүгү берилиштер базасын колдонгон бардык колдонмолорго тийиштүү болгон файлдардын тизмесин бүтүндөй камтып турат. Булардан сырткары берилиштер сөздүгү берилиштер түзүлүшү сыяктуу берилиштер базасын мүнөздөгөн бардык ага тийиши болгон маалыматтарды камтышы мүмкүн.

Кошумча маалымат түзөтүү


Колдонулган адабияттар түзөтүү