Берилиштер сөздүгү

Берилиштер сөздүгү (Data dictionary-Словарь данных). Берилиштер базасын башкаруу програмдарында колдонулган термин. Берилиштер сөздүгү берилиштер базасын колдонгон бардык колдонмолорго тийиштүү болгон файлдардын тизмесин бүтүндөй камтып турат. Булардан сырткары берилиштер сөздүгү берилиштер түзүлүшү сыяктуу берилиштер базасын мүнөздөгөн бардык ага тийиши болгон маалыматтарды камтышы мүмкүн.

Кошумча маалыматОңдоо


Колдонулган адабияттарОңдоо