Бийлик – башкаруу же буйруу менен бирөөнүн аракетин өз эркине баш ийдирүүгө мүмкүндүгү бар бедел, укук, күч (экономикалык, саясий, мамлекеттик, үй-бүлөлүк ж. б.).

Эмоционалдык бузулуулар бар, алар бийликтин бардык түрлөрүндө, анын ичинде hubris синдрому, мегаломания, хамартия же нарциссизм менен айырмаланат.

Бийлик тап коому менен кошо чыккан. Тап менен мамлекет келип чыкканга чейин үстөмдүк кылуучу аппарат, мажбурлоочу мекемелер болгон эмес. Кийинчерээк туугандык уруулук байланыштар бузулуп, уруу аксакалдарынын авторитетинин ордуна коомдук Бийлик пайда болуп, үстөмдүк кылуу функциясына ээ болот.

Бийлик термини турмушта ар кандай түрдө колдонулган жагынан колдонулууда. Мисалы: ата-энелер бийлиги, мамлекеттик бийлик ж. б.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004, ISBN 9967-14-020-8