Интернирлөө (фр. interner) – өз өлкөсүндө жашоону талап кылуу.
1. Нейтралдык (калыс) мамлекеттин аймагына кирип келген экинчи бир согушуп жаткан мамлекеттин куралдуу күчтөрүн куралсыздандыруу жана кармап калуу;
2. Согушуп жаткан мамлекеттердин согуш бүткөнгө чейин жат мамлекеттин граждандарынын укугунан ажыратуу аркылуу, аларды кармап турушу.

Бухенвальд концлагериндеги еврейлер

Адабият түзөтүү

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамалекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.