Ислам пайгамбарлары

Идирис пайгамбар Ььв Омур баяны