Жылдар
1 · 2 · 3 · 4 5 6 · 7 · 8 · 9
Онжылдык
10-чу б. з. ч. · 0-чу б. з. ч.0-чу10-чу · 20-чу
Кылымдар
I кылым б. з.ч.I кылымII кылым
1- миң жылдык
II кылым б. з.ч.I кылым б. з.ч.I кылымII кылымIII кылым
0-чу б. з. ч. 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0-чу 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-чу 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20-чу 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30-чу 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40-чу 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50-чу 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60-чу 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70-чу 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80-чу 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90-чу 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100-чу 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
Хронологиялык жадыбал

Негизги окуялар түзөтүү

Январь түзөтүү
Февраль түзөтүү
Март түзөтүү
Апрель түзөтүү
Май түзөтүү
Июнь түзөтүү
Июль түзөтүү
Август түзөтүү
Сентябрь түзөтүү
Октябрь түзөтүү
Ноябрь түзөтүү
Декабрь түзөтүү

Төрөлгөндөр түзөтүү

  • Саломея — Ирод менен Иродиянын кызы.
  • Милония Цезония — Калигуланын төртүнчү аялы, анын жалгыз кызынын энеси.
  • Юлия Друза — Тиберийдин небереси, анын уулу Кенже Друздун кызы.
  • Жуцзы Ин — Батыш Хань Кытай империясынын акыркы императору.
  • Авл Плавтий — алгачкы Рим империясынын доорундагы саясий ишмер.
  • Улуу Кандида — Неаполдогу олуя айым.

Өлгөндөр түзөтүү

  • Клеопатра Селена II — мисирдин ханбийкеси, Марк Антоний менен Клеопатра VII кызы

Тиркемелер түзөтүү