Феминизм

Феминизм (лат. femina — «аял») — коомдук-саясий кыймыл.

Максаты - жыныс белгиси, расасы, ориентациясы, жашы, этникалык тиешелүүлүгү, социалдык статусу боюнча басмырланган бардык аялдарга социалдык укуктардын бардыгын берүү. Кеңири мааниде - коомдун бардык тармактарында аялдар менен эркектердин тең укуктуулугуна умтулуу. Тар мааниде - аялдар кыймылы, алардын максаты аялдарды дискриминациялоону жок кылуу жана оз укуктарын эркектердин укуктары менен теңдөө. Биринчи кезекте Феминизм аялдардын проблемаларын анализдейт (талдайт).

Колдонулган адабияттарОңдоо

Адам укуктары, демократия, бийлик. Энциклопедиялык сөздүк. – Б.: 2015. -496 б. ISBN 978-9967-27-790-8