Персоналдык компьютер

Персоналдык компьютер, ПК (англ. personal computer, PC) — өлчөмү, мүмкүнчүлүктөрү жана баасы жекече колдонуу үчүн ылайыктуу болгон көп максаттуу компьютер.