ОктябрьНоябрьДекабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

1927, 12-ноябрь – Кыргыз АССР БАК-нин жана ЭКС-нин Ош жана Жалал-Абад кантондорунда жер-суу реформасын жүргүзүү жөнүндөгү токтому.
1935, 12-ноябрь – Н.К.Крупская атн. орус драма театрынын ачылышы (азыр,2011-ж., - Ч.Айтматов атн. Мамлекеттик академиялык орус драма театры деп аталат)