ОктябрьНоябрьДекабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

1905, 8-ноябрь – Пишпек эмгекчилеринин жана жайгаштырылбаган келгиндердин митинги.
1918, 8-ноябрь – Пишпек уездинин ЭКСнын Аткаруу Комитети “Эдисон” театрын улутташтыруу жана совет бийлигинин орнолушунан соң уюшулган “Свобода” (Эркиндик) аттуу музыкалык-драма ийримине каражаттарды бөлүп берүү тууралуу чечим кабыл алган.
1934, 8-ноябрь – Кыргызстанда алгачкы сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы.
1935, 8-ноябрь – Кыргызстанда республикалык 2-сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы.
1947, 8-ноябрь – республиканын айыл-чарба көргөзмөсүнүн ачылышы.