ОктябрьНоябрьДекабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Жылдын - 333 күнү. Жыл аягына чейин 32 күн бар

Кыргызстан

түзөтүү

1929, 29-ноябрь – Кыргыз АССРинин БАКнин президиуму 1930-жылдын 1-январына карата кыргыз жазуусун араб тилинен латын тилине которуу иштерин аяктоо тууралуу чечим кабыл алган.
1950, 29-ноябрь – КПСС БКга караштуу марксизм-ленининзм институтунун филиалынын негизинде Кыргызстан КП БКга караштуу партия тарыхы институту уюшулган.