Экинчи миң жылдыкбиздин замандын 1001-жылынын 1-январынан, биздин замандын 2000-жылдын 31-декабрына чейинки убакыт аралыгы.

Бүткүл адамзат үчүн 2-миң жылдык мурунку миң жылдыктарга караганда техникалык жана социалдык жактан ойлоп табууларга, өнүгүүгө, өзгөрүүгө бай болду. Мындан сырткары адам саны мурунку миң жылдыктарга караганда болуп көрбөгөндөй өсүп, азыркы күнгө чейин уланып келе жаткан "демографиялык жарылуу" болгон.

Негизги окуяларОңдоо

Улуу инсандарОңдоо