Башбаракты ачуу
Гомосексуалдуулук
      бир жыныстуу никеге Өлкөлөр       башка аткарылган бир жыныстуу никелерди тааныган өлкөлөр       мыйзам жок       гомосексуалдарды түрмөгө Өлкөлөр       өлүм жазасын киргизүү Өлкөлөр

Гомосексуалдуулук (грек тилинен ὁμός — ошондой эле, окшош жана лат. sexus — жыныс) — адамдын өзү менен бир жыныстагы (же гендердеги) адамдарга эмоционалдык, сүйүү, романтикалык, эротикалык жана сексуалдык жактан умтулуусу. Гомосексуалдуулук кең түшүнүүдө бул - гомосексуалдык ориентациядан (өз жынысындагы адамдарга болгон сексуалдык умтулуу), гомосексуалдык индентивдиктен(орус. идентичеость - eng. identity) (өзүн гомосексуалдык ориентацияда экенин кабыл алуу) жана гомосексуалдык жүрүм-турумдан(өзүнүн жынысындагы адам менен сексуалдык практика) түзүлгөн нормалдуу сексуалдык ориентацияларынын бири жана 1990-жылы 17-майда Бүткүл Дүйнөлүк Саламаттык Сактоо Уюму тарабынан ЭОК-10 психикалык илдеттер топтомунан чыгарылган.