Иран тилдериинди-европа тил уясынын инди-иран бутагына кирген тилдер тобу. Ирандан сырткары Афганистан, Тажикстан, Пакистан, Россия, Ирак, Түркия, Сирия, Грузия, Азербайжан, Түркмөнстан, Өзбекстан ошондой эле Европа жана Америка өлкөлөрүнүн диаспораларына да тараган. Иран тилдери фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө ылайык батыш жана чыгыш деген эки чоң топко бөлүнүп, батыш тобу түндүк-батыш жана түштүк-батыш, ал эми чыгыш тобу түндүк-чыгыш жана түштүк-чыгыш топчолоруна ажырайт.

Иран тилдери:


Байыркы чыгыш иран тилдери: