Хорог шаары - Тажикстан Республикасынын курамындагы Тоолуу-Бадахшан автономиялуу облусунун борбор шаары.

Хорог панорамасы.