Африка бирлиги - ондогон Африка мамлекеттеринен турган эл аралык уюм.

Африка бирлиги.