Мен түзөтүү

Менин атым Талант Артелов.

Максатым түзөтүү

Кыргыз тилиндеги маалыматтардын арбын болушун калаймын

Байланыш маалыматтар түзөтүү

artelow@gmail.com